Hvad betyder “de ville”?

“De ville” er en dansk sætning, der oversat til engelsk betyder “they would”. Den bruges til at udtrykke en hypotetisk handling eller begivenhed i fortiden, som ikke blev realiseret. Det er en kombination af pronomenet “de” (they) og verbet “ville” (would). “De ville” kan både bruges som en substantivform og en verbalform, afhængigt af konteksten.

Definition af “de ville”

Som nævnt tidligere, betyder “de ville” “they would” på engelsk. Det er vigtigt at bemærke, at “de ville” kun bruges i tredje person flertal. Hvis man ønsker at udtrykke en hypotetisk handling i første eller anden person, skal man bruge andre verbformer.

Grammatisk analyse af “de ville”

Substantivformen af “de ville”

I substantivformen bruges “de ville” til at referere til en gruppe mennesker, der ville gøre noget, men som ikke gjorde det. Det kan for eksempel være “de ville have hjulpet”, hvilket betyder “they would have helped”. Denne form bruges normalt i kombination med hjælpeverbet “have” for at udtrykke en handling, der ikke blev realiseret.

Verbalformen af “de ville”

I verbalformen bruges “de ville” som en del af en sætning for at udtrykke en hypotetisk handling eller begivenhed i fortiden. Det kan for eksempel være “de ville have købt bilen, hvis de havde haft penge”, hvilket betyder “they would have bought the car if they had had the money”. Denne form bruges normalt i kombination med hjælpeverbet “have” og betingelsesudsagnssætninger for at udtrykke en betinget handling.

Brug af “de ville” i sætninger

Eksempler på brug af “de ville”

Her er nogle eksempler på korrekt brug af “de ville” i sætninger:

 • “De ville have deltaget i festen, hvis de havde fået en invitation.” (They would have attended the party if they had received an invitation.)
 • “De ville have vundet kampen, hvis de havde trænet hårdere.” (They would have won the match if they had trained harder.)
 • “De ville have købt huset, hvis prisen var lavere.” (They would have bought the house if the price was lower.)

Typiske fejl og misforståelser med “de ville”

En typisk fejl med “de ville” er at bruge det i første eller anden person i stedet for tredje person. For eksempel, at sige “jeg ville have gjort det” i stedet for “de ville have gjort det”. Det er også vigtigt at huske at bruge hjælpeverbet “have” i kombination med “de ville” for at udtrykke en hypotetisk handling i fortiden.

Historisk baggrund og oprindelse af “de ville”

Etymologi af “de ville”

Ordet “ville” stammer fra olddansk “villia”, der betyder “at ønske” eller “at ville”. Det har rødder i det gamle germanske sprog og er beslægtet med det engelske ord “will”. “De” er et pronomen, der bruges til at henvise til en gruppe mennesker. Sammen udgør de sætningen “de ville”, der bruges til at udtrykke en hypotetisk handling i fortiden.

Historisk brug af “de ville”

Relaterede udtryk og synonymer til “de ville”

Andre måder at udtrykke “de ville” på

Der er flere måder at udtrykke den samme betydning som “de ville” på. Nogle af de mest almindelige er:

 • “De ønskede” (They wanted)
 • “De tænkte på” (They thought about)
 • “De drømte om” (They dreamed about)

Synonymer til “de ville”

Nogle synonymer til “de ville” inkluderer:

 • “De kunne have” (They could have)
 • “De havde lyst til” (They felt like)
 • “De overvejede at” (They considered)

Hyppige anvendelser af “de ville”

Anvendelse af “de ville” i daglig tale

“De ville” bruges ofte i daglig tale til at udtrykke hypotetiske scenarier eller begivenheder, der ikke blev realiseret. Det kan være i samtaler om fortiden eller i spekulationer om, hvad der kunne have været eller kunne ske i en given situation.

Anvendelse af “de ville” i skriftlig form

“De ville” bruges også i skriftlig form, såsom i litteratur, poesi, artikler og andre former for skriftligt arbejde. Det tilføjer en nuance af hypotetisk eller betinget handling til teksten og kan bruges til at skabe spænding eller refleksion.

Populære søgninger relateret til “de ville”

Søgeforespørgsler relateret til “de ville”

Nogle populære søgeforespørgsler relateret til “de ville” inkluderer:

 • “Hvad betyder de ville?”
 • “Hvordan bruger man de ville i en sætning?”
 • “Er de ville et substantiv eller et verb?”

Populære emner og spørgsmål om “de ville”

Nogle populære emner og spørgsmål om “de ville” inkluderer:

 • “Hvordan kan jeg bruge de ville korrekt?”
 • “Er der andre måder at udtrykke samme betydning som de ville?”
 • “Hvad er forskellen mellem de ville og de ønskede?”

Opsummering

Vigtigste punkter om “de ville”

– “De ville” betyder “they would” på engelsk og bruges til at udtrykke en hypotetisk handling i fortiden, der ikke blev realiseret.

– “De ville” kan bruges som både en substantivform og en verbalform.

– Det er vigtigt at bruge “de ville” i tredje person flertal og i kombination med hjælpeverbet “have” for at udtrykke en hypotetisk handling i fortiden.

Kilder

Kilder til yderligere information om “de ville”

– Dansk Sprognævn: https://dsn.dk/

– Den Danske Ordbog: https://ordnet.dk/

De Ville: En Grundig Forklaring og Information