Introduktion til begrebet ‘cis’

Når vi taler om begrebet ‘cis’, refererer vi til en persons kønsidentitet, hvor kønsidentiteten matcher det køn, som personen blev tildelt ved fødslen. Ordet ‘cis’ kommer fra det latinske udtryk ‘cis-‘ og betyder ‘på denne side af’.

Hvad betyder ‘cis’?

‘Cis’ bruges som et præfiks for at beskrive en persons kønsidentitet. Hvis en person er cisgender, betyder det, at deres kønsidentitet matcher det køn, som de blev tildelt ved fødslen. For eksempel, hvis en person er født som biologisk kvinde og identificerer sig som kvinde, er hun cisgender.

Hvordan bruges ‘cis’ i daglig tale?

Ordet ‘cis’ bruges primært inden for kønsidentitetsdiskussioner og LGBTQ+-samfundet. Det bruges til at skelne mellem personer, der er cisgender, og personer, der ikke er cisgender, såsom transgender, non-binære eller genderqueer personer.

Cisgender og kønsidentitet

Cisgender er et udtryk, der bruges til at beskrive en persons kønsidentitet, når den matcher det køn, som personen blev tildelt ved fødslen. Det er vigtigt at forstå, at cisgender ikke er den eneste gyldige kønsidentitet, og at der findes mange forskellige kønsidentiteter uden for cisgender.

Hvad er cisgender?

Cisgender betyder, at en persons kønsidentitet svarer til det køn, som de blev tildelt ved fødslen. Hvis en person er født som biologisk mand og identificerer sig som mand, er han cisgender.

Hvordan adskiller cisgender sig fra andre kønsidentiteter?

Cisgender adskiller sig fra andre kønsidentiteter, såsom transgender, non-binære eller genderqueer, da disse identiteter ikke matcher det køn, som personen blev tildelt ved fødslen. Det er vigtigt at respektere og anerkende forskellige kønsidentiteter og ikke antage, at alle er cisgender.

Cisnormativitet og samfundet

Cisnormativitet er et begreb, der beskriver den norm eller forventning, at en persons kønsidentitet skal matche det køn, som personen blev tildelt ved fødslen. Cisnormativitet er dybt forankret i samfundet og kan have negative konsekvenser for personer, der ikke passer ind i denne norm.

Hvad er cisnormativitet?

Cisnormativitet er den forventning, at alle mennesker er cisgender og identificerer sig med det køn, som de blev tildelt ved fødslen. Det betyder, at cisnormativitet antager, at alle er enten mand eller kvinde og ikke anerkender eller accepterer andre kønsidentiteter.

Hvad er de konsekvenser, cisnormativitet kan have for enkeltpersoner?

Cisnormativitet kan have negative konsekvenser for personer, der ikke passer ind i den norm. Det kan føre til diskrimination, stigmatisering og manglende anerkendelse af deres kønsidentitet. Det er vigtigt at bekæmpe cisnormativitet og skabe et mere inkluderende og accepterende samfund for alle kønsidentiteter.

Hvordan kan man bekæmpe cisnormativitet?

Der er flere måder, man kan bekæmpe cisnormativitet og skabe et mere inkluderende samfund. Nogle af disse inkluderer:

 • Uddannelse og oplysning om forskellige kønsidentiteter
 • Anerkendelse og respekt for forskellige kønsidentiteter
 • Skabe sikre rum og støtte for personer med forskellige kønsidentiteter
 • Arbejde for lovgivning og politikker, der beskytter og fremmer ligestilling for alle kønsidentiteter

Cisprivilegier og privilegier generelt

Cisprivilegier er de fordele og privilegier, som cispersoner har i samfundet på grund af deres kønsidentitet, der matcher det køn, som de blev tildelt ved fødslen. Det er vigtigt at være opmærksom på disse privilegier og arbejde for at nedbryde dem for at skabe et mere retfærdigt samfund.

Hvad er cisprivilegier?

Cisprivilegier er de fordele, som cispersoner har i samfundet på grund af deres kønsidentitet. Disse privilegier kan omfatte:

 • Ikke at blive udsat for diskrimination eller chikane på grund af deres kønsidentitet
 • Lettere adgang til sundhedspleje og sociale tjenester
 • Muligheden for at tage deres kønsidentitet for givet og ikke skulle forklare eller retfærdiggøre den
 • Større synlighed og repræsentation i medier og samfundet generelt

Hvordan påvirker cisprivilegier samfundet?

Cisprivilegier påvirker samfundet ved at skabe ulighed og uretfærdighed for personer, der ikke er cisgender. Det er vigtigt at være opmærksom på disse privilegier og arbejde for at nedbryde dem for at skabe et mere retfærdigt og inkluderende samfund for alle kønsidentiteter.

Hvordan kan man være opmærksom på og nedbryde privilegier?

For at være opmærksom på og nedbryde privilegier er det vigtigt at:

 • Lytte til og lære af personer, der ikke har de samme privilegier som en selv
 • Reflektere over ens egne privilegier og være villig til at udfordre dem
 • Arbejde for ligestilling og retfærdighed for alle kønsidentiteter
 • Støtte og alliere sig med personer, der kæmper for at nedbryde privilegier

Cis og LGBTQ+-samfundet

Cispersoner passer ind i LGBTQ+-samfundet som allierede og støtter. Selvom cispersoner ikke nødvendigvis selv er en del af LGBTQ+-samfundet, kan de spille en vigtig rolle i at støtte LGBTQ+-rettigheder og -kamp.

Hvordan passer cispersoner ind i LGBTQ+-samfundet?

Cispersoner kan passe ind i LGBTQ+-samfundet som allierede og støtter. De kan deltage i LGBTQ+-arrangementer, støtte organisationer og arbejde for at skabe et mere inkluderende samfund for alle kønsidentiteter.

Hvordan kan cispersoner støtte LGBTQ+-rettigheder og -kamp?

Cispersoner kan støtte LGBTQ+-rettigheder og -kamp ved at:

 • Lytte til og lære af LGBTQ+-personer
 • Støtte organisationer, der arbejder for LGBTQ+-rettigheder
 • Tale op imod diskrimination og chikane af LGBTQ+-personer
 • Arbejde for lovgivning, der beskytter og fremmer ligestilling for alle kønsidentiteter

Cis og sprogbrug

Sprogbrugen om cispersoner er vigtig for at skabe et inkluderende og respektfuldt samfund. Det er vigtigt at bruge sprog, der anerkender og respekterer forskellige kønsidentiteter og undgå sprog, der kan være nedladende eller ekskluderende.

Hvordan kan man bruge sprog på en inkluderende måde om cispersoner?

For at bruge sprog på en inkluderende måde om cispersoner er det vigtigt at:

 • Anerkende og respektere en persons selvidentifikation
 • Bruge det foretrukne pronomen og navn for en person
 • Undgå antagelser om en persons kønsidentitet
 • Være åben for at lære og korrigere fejl

Hvilke ord og udtryk bør man undgå i forbindelse med cispersoner?

For at undgå nedladende eller ekskluderende sprog i forbindelse med cispersoner er det vigtigt at undgå:

 • At antage en persons kønsidentitet
 • At bruge nedladende eller stigmatiserende ord om kønsidentiteter
 • At ignorere eller benægte en persons kønsidentitet
 • At bruge sprog, der ekskluderer eller marginaliserer visse kønsidentiteter

Opsamling og konklusion

Sammenfatning af begrebet ‘cis’

Begrebet ‘cis’ refererer til en persons kønsidentitet, der matcher det køn, som personen blev tildelt ved fødslen. Cisgender er et udtryk, der beskriver en persons kønsidentitet, når den matcher det køn, som personen blev tildelt ved fødslen.

Vigtigheden af at forstå og respektere cispersoners oplevelser og identitet

Det er vigtigt at forstå og respektere cispersoners oplevelser og identitet, samtidig med at man anerkender og støtter forskellige kønsidentiteter. Ved at skabe et inkluderende og respektfuldt samfund for alle kønsidentiteter kan vi arbejde mod ligestilling og retfærdighed for alle.

Cis: En grundig forklaring og informativ artikel