Hvad er tropiske orkaner?

Tropiske orkaner er voldsomme og ødelæggende vejrfænomener, der opstår i tropiske og subtropiske områder. Disse kraftige storme dannes over varme oceaner og kan forårsage store ødelæggelser på land ved hjælp af kraftig vind, regn og stormfloder.

Definition af tropiske orkaner

En tropisk orkan er en roterende lavtryksstorm, der dannes over varmt havvand og har en veldefineret kerne med ekstremt kraftige vinde. Orkaner karakteriseres ved deres vindhastigheder, der normalt skal overstige 119 kilometer i timen for at blive betragtet som en orkan.

Karakteristika ved tropiske orkaner

Tropiske orkaner har flere karakteristika, der adskiller dem fra andre storme:

 • De dannes over varmt havvand med en temperatur på mindst 26,5 grader Celsius.
 • De har en veldefineret kerne, også kendt som øjet, hvor vinden er rolig og himlen er klar.
 • De har spiralformede regnbånd af kraftig nedbør og kraftig vind, der strækker sig ud fra øjet.
 • De kan vokse i størrelse og intensitet, når de bevæger sig over varmt havvand.
 • De kan vare i flere dage og bevæge sig over store afstande.

Opbygning af tropiske orkaner

Atmosfæriske forhold der fører til dannelse af tropiske orkaner

For at en tropisk orkan kan dannes, er der flere atmosfæriske forhold, der skal være til stede:

 • Varmt havvand med en temperatur på mindst 26,5 grader Celsius.
 • En atmosfære med lav vertikal vindskæring, hvilket betyder, at vinden ikke ændrer retning eller hastighed meget med højden.
 • En atmosfære med høj fugtighed, der giver tilstrækkelig mængde vanddamp til dannelse af skyer og nedbør.
 • En forstyrrelse som f.eks. en tropisk bølge eller en lavtryksområde, der kan starte dannelsen af en tropisk orkan.

Struktur af en tropisk orkan

En tropisk orkan har en veldefineret struktur, der består af flere dele:

 • Øjet: En rolig, klar og relativt vindstille kerne i midten af orkanen.
 • Øjevæggen: En ring af kraftig vind og kraftig nedbør omkring øjet.
 • Regnbånd: Spiralformede bånd af kraftig nedbør og vind, der strækker sig ud fra øjevæggen.
 • Ydre regnbånd: Yderligere bånd af nedbør og vind, der strækker sig længere væk fra orkanens centrum.

Tropiske orkaners kategorisering

Saffir-Simpson skalaen

Tropiske orkaner kategoriseres normalt efter Saffir-Simpson skalaen, der klassificerer dem efter deres vindhastigheder:

 • Kategori 1: Vindhastigheder mellem 119 og 153 kilometer i timen.
 • Kategori 2: Vindhastigheder mellem 154 og 177 kilometer i timen.
 • Kategori 3: Vindhastigheder mellem 178 og 208 kilometer i timen.
 • Kategori 4: Vindhastigheder mellem 209 og 251 kilometer i timen.
 • Kategori 5: Vindhastigheder over 252 kilometer i timen.

Kategorier af tropiske orkaner

Udover Saffir-Simpson skalaen kan tropiske orkaner også klassificeres efter deres geografiske placering:

 • Tropiske cykloner: Orkaner, der dannes over Det Indiske Ocean og det vestlige Stillehav.
 • Tyfoner: Orkaner, der dannes over det vestlige Stillehav.
 • Orkaner: Orkaner, der dannes over Atlanterhavet og det østlige Stillehav.

Formation og udvikling af tropiske orkaner

Stadier i dannelse af en tropisk orkan

Formationen af en tropisk orkan kan opdeles i flere stadier:

 1. Forstadium: En tropisk bølge eller et lavtryksområde dannes over varmt havvand.
 2. Tropisk depression: Lavtryksområdet udvikler sig til en tropisk depression med roterende vinde på op til 61 kilometer i timen.
 3. Tropisk storm: Når vindhastigheden når mellem 62 og 118 kilometer i timen, klassificeres depressionen som en tropisk storm og får et navn.
 4. Tropisk orkan: Når vindhastigheden overstiger 119 kilometer i timen, bliver stormen klassificeret som en tropisk orkan.

Faktorer der påvirker udviklingen af tropiske orkaner

Udviklingen af tropiske orkaner kan påvirkes af forskellige faktorer:

 • Varmt havvand: Orkaner har brug for varmt havvand for at opretholde deres energi og intensitet.
 • Stærk atmosfærisk stabilitet: Stabil atmosfære med lidt vertikal vindskæring hjælper med at opretholde orkanens struktur.
 • Fugtighed: Høj fugtighed i atmosfæren bidrager til dannelse af skyer og nedbør.
 • Corioliseffekten: Den afbøjning, der opstår på grund af Jorden rotation, hjælper med at starte rotationen af en tropisk orkan.

Skader forårsaget af tropiske orkaner

Vind

En af de mest ødelæggende virkninger af tropiske orkaner er deres kraftige vinde. Disse vinde kan nå ekstreme hastigheder og forårsage store skader på bygninger, træer og infrastruktur.

Regn og oversvømmelser

Tropiske orkaner bringer også store mængder nedbør med sig, hvilket kan føre til alvorlige oversvømmelser. Kraftig regn kan oversvømme floder og forårsage jordskred, der kan ødelægge huse og veje.

Stormfloder og stormflodsskader

Stormfloder er en anden farlig konsekvens af tropiske orkaner. Når en orkan nærmer sig kysten, kan den skubbe store mængder vand ind over land, hvilket kan forårsage oversvømmelser og ødelæggelse af kystområder.

Tornadoer

Tropiske orkaner kan også producere tornadoer, der er små, men meget kraftige roterende vinde. Disse tornadoer kan forårsage yderligere skader på bygninger og øge risikoen for personskade.

Forebyggelse og beredskab

Varslingssystemer

For at minimere skader og redde liv er det vigtigt at have effektive varslingssystemer på plads. Meteorologiske tjenester overvåger nøje vejret og udsender advarsler om potentielle tropiske orkaner, så folk kan forberede sig og evakuere i tide.

Evakuering og nødforanstaltninger

Evakuering af kystområder og implementering af nødforanstaltninger er afgørende for at beskytte befolkningen under en tropisk orkan. Evakueringsplaner og tilstrækkelige nødforanstaltninger som f.eks. nødly, forsyninger og kommunikationssystemer skal være på plads.

Bygningsstandarder og konstruktionsteknikker

For at minimere skader på bygninger og infrastruktur bør der anvendes passende bygningsstandarder og konstruktionsteknikker i områder, der er i risikozonen for tropiske orkaner. Dette kan omfatte anvendelse af stærkere materialer, sikring af tag og vinduer samt korrekt forankring af strukturer.

Klimaforandringer og tropiske orkaner

Sammenhængen mellem klimaforandringer og hyppigheden/styrken af tropiske orkaner

Klimaforandringer kan have indflydelse på hyppigheden og styrken af tropiske orkaner. Varmere havtemperaturer kan føre til øget energi til orkaner, hvilket kan resultere i stærkere storme. Der er også indikationer på, at klimaforandringer kan påvirke orkaners bevægelsesmønstre.

Forudsigelser og fremtidige scenarier

Forudsigelser om fremtidige scenarier for tropiske orkaner er komplekse og usikre. Forskere arbejder dog på at forstå og forudsige, hvordan klimaforandringer kan påvirke tropiske orkaner for at hjælpe med at informere beslutningstagere og udvikle tilpassningsstrategier.

Eksempler på kendte tropiske orkaner

Katrina

Orkanen Katrina, der ramte USA i 2005, er en af de mest ødelæggende tropiske orkaner i historien. Den forårsagede massive oversvømmelser i New Orleans og forårsagede omfattende ødelæggelser og tab af liv.

Sandy

Orkanen Sandy, der ramte USA og Caribien i 2012, forårsagede store ødelæggelser langs den amerikanske østkyst. Den førte til omfattende oversvømmelser, strømafbrydelser og tab af liv.

Irma

Orkanen Irma, der ramte Caribien og det sydøstlige USA i 2017, var en af de kraftigste orkaner nogensinde registreret i Atlanterhavet. Den forårsagede betydelige ødelæggelser på øer som Barbuda, Saint Martin og Puerto Rico.

Conclusion

Tropiske orkaner er voldsomme vejrfænomener, der kan forårsage store ødelæggelser og tab af liv. Deres dannelse og udvikling afhænger af specifikke atmosfæriske forhold og varmt havvand. Det er vigtigt at være opmærksom på tropiske orkaner og følge de nødvendige foranstaltninger for at minimere skader og beskytte befolkningen. Forskning om klimaforandringer og tropiske orkaner fortsætter for at forstå deres sammenhæng og forudsige fremtidige scenarier.

Tropiske orkaner