Introduktion til genitiv i tysk

Genitiv er en af de fire grammatiske kasus i tysk, som bruges til at udtrykke ejendom, tilhørsforhold og visse præpositionelle udtryk. Denne artikel vil give dig en grundig forståelse af, hvad genitiv er, hvordan det bruges, og hvordan substantiver bøjes i denne kasus.

Hvad er genitiv?

Genitiv er en kasus, der bruges til at udtrykke ejendom eller tilhørsforhold. Når substantiver bøjes i genitiv, ændrer de deres endelser for at vise, at de er i denne kasus. Genitiv kan også bruges i visse præpositionelle udtryk.

Hvordan bruges genitiv i tysk?

Genitiv bruges primært til at udtrykke ejendom eller tilhørsforhold. Det kan også bruges i visse præpositionelle udtryk, hvor det angiver placering, tid eller årsag. Genitiv bruges også i faste udtryk og sammenligninger.

Bøjning af substantiver i genitiv

Bøjning af maskuline substantiver

Maskuline substantiver bøjes i genitiv ved at tilføje endelsen “-es” eller “-s” til nominativformen, afhængigt af ordets endelse. Hvis substantivet ender på “-e”, “-el”, “-en” eller “-er” i nominativ, tilføjes “-s” til enden. Hvis substantivet ender på en anden endelse, tilføjes “-es” til enden.

Bøjning af feminine substantiver

Feminine substantiver bøjes i genitiv ved at tilføje endelsen “-er” eller “-s” til nominativformen, afhængigt af ordets endelse. Hvis substantivet ender på “-e” eller “-in” i nominativ, tilføjes “-s” til enden. Hvis substantivet ender på en anden endelse, tilføjes “-er” til enden.

Bøjning af neutrale substantiver

Neutrale substantiver bøjes i genitiv ved at tilføje endelsen “-es” eller “-s” til nominativformen, afhængigt af ordets endelse. Hvis substantivet ender på “-chen”, “-lein” eller “-en” i nominativ, tilføjes “-s” til enden. Hvis substantivet ender på en anden endelse, tilføjes “-es” til enden.

Bøjning af flertalsformer

Flertalsformer af substantiver bøjes i genitiv ved at tilføje endelsen “-er” eller “-s” til nominativformen, afhængigt af ordets endelse. Hvis substantivet ender på “-e” i nominativ, tilføjes “-s” til enden. Hvis substantivet ender på en anden endelse, tilføjes “-er” til enden.

Genitivpræpositioner

Præpositioner, der kræver genitiv

I tysk er der visse præpositioner, der altid kræver genitiv. Disse præpositioner inkluderer “wegen” (på grund af), “trotz” (trods), “anstatt” (i stedet for) og “innerhalb” (inden for), blandt andre.

Eksempler på genitivpræpositioner

Her er nogle eksempler på sætninger, hvor genitivpræpositioner bruges:

 • Jeg er træt på grund af arbejdet.
 • Hun gik trods regnen.
 • Vi købte en gave i stedet for blomsterne.
 • Bogen er inden for rejsens rækkevidde.

Genitiv i forbindelse med ejendomsforhold

Brug af genitiv for at udtrykke ejendomsforhold

Genitiv bruges også til at udtrykke ejendomsforhold. Når man ønsker at angive, at noget tilhører en person eller ting, bruges genitiv. Dette kan gøres ved at tilføje “-s” til substantivet eller ved at bruge en genitivpræposition.

Eksempler på genitiv i ejendomsforhold

Her er nogle eksempler på sætninger, hvor genitiv bruges til at udtrykke ejendomsforhold:

 • Dette er min fars bil.
 • Hun har bogens forside.
 • Vi skal til byens centrum.
 • Børnenes legetøj er i skolens skab.

Genitiv i faste udtryk og præpositionelle udtryk

Genitiv i faste udtryk

I tysk bruges genitiv også i visse faste udtryk, hvor det er en del af den faste formulering. Disse udtryk skal læres udenad, da de ikke altid følger de generelle regler for genitiv.

Genitiv i præpositionelle udtryk

Genitiv bruges også i visse præpositionelle udtryk, hvor det angiver placering, tid eller årsag. Disse udtryk kræver genitiv og skal læres udenad.

Genitiv i sammenligning med andre kasus i tysk

Forskelle mellem genitiv og nominativ

Genitiv og nominativ er to forskellige kasus i tysk. Mens nominativ bruges til at angive subjektet i en sætning, bruges genitiv til at udtrykke ejendom eller tilhørsforhold. Bøjningen af substantiver og artikler er forskellig i de to kasus.

Forskelle mellem genitiv og dativ

Genitiv og dativ er to forskellige kasus i tysk. Mens genitiv bruges til at udtrykke ejendom eller tilhørsforhold, bruges dativ til at angive indirekte objekt eller til at udtrykke placering. Bøjningen af substantiver og artikler er forskellig i de to kasus.

Forskelle mellem genitiv og akkusativ

Genitiv og akkusativ er to forskellige kasus i tysk. Mens genitiv bruges til at udtrykke ejendom eller tilhørsforhold, bruges akkusativ til at angive direkte objekt i en sætning. Bøjningen af substantiver og artikler er forskellig i de to kasus.

Øvelser og opgaver

Øvelse 1: Bøjning af substantiver i genitiv

Prøv at bøje følgende substantiver i genitiv:

 • Bog (maskulin)
 • Blomst (feminin)
 • Barn (neutralt)
 • Børn (flertal)

Øvelse 2: Brug af genitivpræpositioner

Udfyld sætningerne med den korrekte genitivpræposition:

 • Jeg kan ikke komme trods sygdommen.
 • Hun er bange på grund af edderkoppen.
 • Vi skal mødes inden for en time.
 • Bogen er i stedet for filmen.

Øvelse 3: Omskrivning med genitiv i ejendomsforhold

Omskriv sætningerne ved at bruge genitiv til at udtrykke ejendomsforhold:

 • Dette er bilen til min far.
 • Jeg har bogen af min veninde.
 • Han bor i huset hos sine forældre.
 • Børnenes legetøj er i skabet skolen.

Afsluttende bemærkninger

Opsummering af genitiv i tysk

Genitiv er en af de fire grammatiske kasus i tysk og bruges til at udtrykke ejendom, tilhørsforhold og visse præpositionelle udtryk. Substantiver bøjes i genitiv ved at ændre deres endelser. Der er også visse præpositioner, der altid kræver genitiv. Genitiv bruges også til at udtrykke ejendomsforhold og i faste udtryk og sammenligninger.

Vigtigheden af at øve sig i genitiv

Øvelse gør mester, og det gælder også for genitiv i tysk. For at blive fortrolig med bøjningen af substantiver i genitiv og brugen af genitivpræpositioner er det vigtigt at øve sig regelmæssigt. Ved at læse og skrive på tysk og løse øvelser og opgaver kan du styrke din forståelse og beherskelse af genitiv.

Hvad er genitiv i tysk?