Hvad betyder ‘genfortælle’?

‘Genfortælle’ er et dansk verbum, der betyder at fortælle en historie eller begivenhed igen, ofte med nogle ændringer eller tilføjelser. Når man genfortæller, tager man en eksisterende historie og formidler den på ny, enten mundtligt eller skriftligt. Dette kan være en nyfortolkning, en forkortet version eller en opdatering af den oprindelige historie.

Definition af ‘genfortælle’

Ifølge Den Danske Ordbog defineres ‘genfortælle’ som “at fortælle (en historie, en begivenhed o.l.) igen, ofte med ændringer eller tilføjelser.”

Synonymer for ‘genfortælle’

Nogle synonymer for ‘genfortælle’ inkluderer:

 • Omfortælle
 • Gengive
 • Rekonstruere
 • Rekapitulere
 • Reminiscere

Hvornår bruger man ‘genfortælle’?

‘Genfortælle’ bruges, når man ønsker at formidle en historie eller begivenhed igen. Dette kan være i forskellige sammenhænge, såsom:

 • I undervisningssituationer, hvor man ønsker at gøre en historie mere tilgængelig eller forståelig for eleverne.
 • I journalistik, hvor man ønsker at rapportere om en begivenhed på ny.
 • I litteratur, hvor man ønsker at genfortælle en klassisk historie med en ny vinkel.
 • I dagligdagen, hvor man ønsker at dele en oplevelse eller historie med andre.

Anvendelsesområder for ‘genfortælle’

‘Genfortælle’ kan anvendes i forskellige sammenhænge, herunder:

 • Litteratur
 • Film og teater
 • Undervisning
 • Journalistik
 • Fortælling

Hvordan genfortæller man?

At genfortælle indebærer at følge en proces eller guide for at sikre, at historien formidles på en klar og engagerende måde. Her er en trin-for-trin guide til at genfortælle:

 1. Vælg en historie eller begivenhed, du ønsker at genfortælle.
 2. Forstå historiens hovedpunkter og budskab.
 3. Tilpas historien efter behov – forkort den, tilføj detaljer eller ændr perspektivet.
 4. Organisér historien i en logisk rækkefølge.
 5. Brug levende beskrivelser og dialog for at gøre historien mere levende.
 6. Øv dig på at fortælle historien højt eller skriv den ned, afhængigt af formålet.
 7. Del historien med dit publikum og lyt til deres reaktioner.
 8. Justér og forbedr historien baseret på feedback.

Trin for trin guide til at genfortælle

Her er en mere detaljeret beskrivelse af hvert trin i genfortælle-processen:

 1. Vælg en historie eller begivenhed: Start med at vælge en historie eller begivenhed, som du ønsker at genfortælle. Det kan være en personlig oplevelse, en kendt historie eller en begivenhed fra nyhederne.
 2. Forstå historiens hovedpunkter og budskab: Dyk ned i historien og forstå dens centrale elementer, budskab og struktur. Dette vil hjælpe dig med at formidle historien på en meningsfuld måde.
 3. Tilpas historien efter behov: Afhængigt af formålet med genfortællingen kan det være nødvendigt at tilpasse historien. Dette kan omfatte at forkorte den, tilføje detaljer eller ændre perspektivet.
 4. Organisér historien i en logisk rækkefølge: Sørg for, at historien er organiseret på en måde, der giver mening for dit publikum. Dette kan være kronologisk, tematisk eller på en anden måde, der passer til historien.
 5. Brug levende beskrivelser og dialog: Gør historien mere levende ved at bruge beskrivende sprog og dialog. Dette vil hjælpe med at engagere dit publikum og bringe historien til live.
 6. Øv dig på at fortælle historien højt eller skriv den ned: Afhængigt af formålet med genfortællingen kan du vælge at øve dig på at fortælle historien højt eller skrive den ned. Dette vil hjælpe dig med at finpudse historien og sikre, at den formidles på den bedst mulige måde.
 7. Del historien med dit publikum: Når du er klar, del historien med dit publikum. Lyt til deres reaktioner og vær åben for feedback.
 8. Justér og forbedr historien baseret på feedback: Brug feedback fra dit publikum til at justere og forbedre historien. Dette vil hjælpe dig med at gøre den endnu bedre og mere engagerende.

Hvad er formålet med at genfortælle?

Formålet med at genfortælle kan variere afhængigt af konteksten og formålet med historien. Nogle af fordelene ved at genfortælle inkluderer:

Fordele ved at genfortælle

 • At gøre en historie mere tilgængelig og forståelig for et bredere publikum.
 • At bevare og videregive historiske begivenheder og traditioner.
 • At underholde og engagere publikum.
 • At give en ny vinkel eller perspektiv på en kendt historie.
 • At øge forståelsen og refleksionen over en historie eller begivenhed.
 • At styrke fortælleevnen og kommunikationsevnerne.

Hvad er forskellen mellem ‘genfortælle’ og ‘fortælle’?

Selvom ‘genfortælle’ og ‘fortælle’ begge handler om at formidle en historie eller begivenhed, er der nogle forskelle mellem de to udtryk:

Sammenligning af ‘genfortælle’ og ‘fortælle’

 • ‘Genfortælle’ indebærer at fortælle en historie igen, ofte med ændringer eller tilføjelser, mens ‘fortælle’ kan referere til at formidle en historie for første gang.
 • ‘Genfortælle’ kan have en mere specifik betydning af at fortælle en historie igen, mens ‘fortælle’ er et mere generelt udtryk for at formidle information eller historier.
 • ‘Genfortælle’ kan være mere fokuseret på at bevare og videregive en historie eller begivenhed, mens ‘fortælle’ kan være mere bredt anvendt i forskellige sammenhænge.

Eksempler på ‘genfortælle’

Her er nogle praktiske eksempler på, hvordan ‘genfortælle’ kan bruges i forskellige sammenhænge:

Praktiske eksempler på ‘genfortælle’

 • En lærer genfortæller en kendt eventyrhistorie til sine elever for at gøre den mere spændende og relevant for dem.
 • En journalist genfortæller en nyhedshistorie med nye oplysninger og perspektiver.
 • En forfatter genfortæller en klassisk roman med en moderne twist.
 • En bedstefar genfortæller en familiehistorie til sine børnebørn for at bevare familiens arv.

Relaterede begreber til ‘genfortælle’

Der er flere relaterede begreber og udtryk, der kan være relevante i forbindelse med ‘genfortælle’, herunder:

Andre ord og udtryk relateret til ‘genfortælle’

 • Omskrive
 • Rekonstruere
 • Remixe
 • Tilpasse
 • Opdatere

Opsummering

‘Genfortælle’ er et dansk verbum, der betyder at fortælle en historie eller begivenhed igen, ofte med ændringer eller tilføjelser. Når man genfortæller, tager man en eksisterende historie og formidler den på ny, enten mundtligt eller skriftligt. Formålet med at genfortælle kan variere, men det kan være en måde at gøre historier mere tilgængelige, bevare traditioner eller underholde publikum. Der er forskelle mellem ‘genfortælle’ og ‘fortælle’, hvor ‘genfortælle’ ofte refererer til at fortælle en historie igen, mens ‘fortælle’ kan være mere generelt. Der er også flere relaterede begreber og udtryk, der kan bruges i forbindelse med ‘genfortælle’.

Kilder

Den Danske Ordbog – https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=genfort%C3%A6lle

Genfortælle: En grundig forklaring og informativ artikel