Introduktion til begrebet “dulgte”

“Dulgte” er et dansk ord, der har sin oprindelse i det gamle nordiske sprog. Det er et verbum, der bruges til at beskrive handlingen af at skjule eller hemmeligholde noget. Ordet “dulgte” kan have forskellige betydninger afhængigt af konteksten, og det bruges ofte i daglig tale såvel som i skriftlig kommunikation.

Hvad betyder “dulgte”?

Når vi siger, at noget er “dulgte”, betyder det, at det er blevet skjult eller hemmeligholdt. Det kan referere til fysiske objekter, information, følelser eller intentioner, der bevidst ikke bliver delt eller afsløret. At “dulgte” indebærer en bevidst handling, hvor man aktivt forsøger at holde noget skjult for andre.

Hvordan bruges “dulgte” i en sætning?

Her er et eksempel på, hvordan man kan bruge “dulgte” i en sætning: “Han dulgte sine sande intentioner for at opnå personlig gevinst.” I denne sætning betyder det, at personen bevidst skjulte sine sande intentioner for at opnå noget for sig selv.

Historisk baggrund af “dulgte”

Udviklingen af ordet “dulgte”

Ordet “dulgte” har sine rødder i det gamle nordiske sprog og er blevet brugt i dansk i mange århundreder. Det stammer fra det oldnordiske ord “dylgja”, der betyder at skjule eller dække over noget. Gennem årene har betydningen og brugen af “dulgte” udviklet sig i takt med ændringerne i det danske sprog.

Betydningen af “dulgte” gennem tiden

I tidligere tider blev “dulgte” primært brugt til at beskrive handlingen af at skjule noget fysisk eller holde noget hemmeligt. Det kunne for eksempel være at skjule et objekt eller en person for at undgå opdagelse. Med tiden er betydningen blevet udvidet til også at omfatte at skjule information, følelser eller intentioner.

Semantik og betydning af “dulgte”

Den primære betydning af “dulgte”

Den primære betydning af “dulgte” er at skjule eller hemmeligholde noget. Det kan være en handling, hvor man bevidst undlader at dele information eller intentioner med andre. Det kan også referere til en situation, hvor noget er fysisk skjult eller dækket over for at undgå opdagelse.

Relaterede betydninger af “dulgte”

Udover den primære betydning af at skjule eller hemmeligholde noget, kan “dulgte” også have relaterede betydninger. Det kan for eksempel betyde at undertrykke eller undertrykke følelser eller at ignorere noget bevidst. Det kan også bruges til at beskrive handlingen af at dække over eller benægte noget.

Brug af “dulgte” i daglig tale

Almindelig anvendelse af “dulgte”

“Dulgte” er et ord, der bruges i daglig tale til at beskrive handlingen af at skjule noget eller holde noget hemmeligt. Det kan bruges i forskellige sammenhænge, både formelle og uformelle, og det er en del af det danske sprog. Det er vigtigt at bruge “dulgte” korrekt for at undgå misforståelser eller fejlagtig brug af ordet.

Eksempler på korrekt brug af “dulgte”

Her er nogle eksempler på korrekt brug af “dulgte” i sætninger:

 • Hun dulgte sin sande identitet for at undgå problemer.
 • Virksomheden forsøgte at dulgte sandheden om deres dårlige resultater.
 • Politikeren blev beskyldt for at dulgte sine sande intentioner.

Idiomer og udtryk med “dulgte”

Populære idiomer med “dulgte”

Der er ikke mange populære idiomer med ordet “dulgte”. Dog kan man bruge “dulgte” som en del af et idiom, hvor det beskriver handlingen af at skjule noget eller holde noget hemmeligt. Et eksempel på et sådant idiom kunne være: “at dulgte kortene tæt til kroppen”, hvilket betyder at være meget forsigtig med at afsløre information eller intentioner.

Udtryk og vendinger med “dulgte”

Der er heller ikke mange specifikke udtryk eller vendinger med ordet “dulgte”. Dog kan det bruges i forskellige sammenhænge, hvor det beskriver handlingen af at skjule noget eller holde noget hemmeligt. Det kan være en del af en længere sætning eller en beskrivelse af en bestemt situation.

Relaterede begreber og synonymer til “dulgte”

Ord med lignende betydning som “dulgte”

Der er flere ord med lignende betydning som “dulgte”. Nogle synonymer til “dulgte” inkluderer:

 • Skjule
 • Hemmeligholde
 • Undertrykke
 • Dække over
 • Benægte

Relaterede begreber og udtryk til “dulgte”

Udover synonymerne kan der være relaterede begreber og udtryk, der beskriver handlingen af at skjule eller holde noget hemmeligt. Nogle eksempler inkluderer:

 • Fortie
 • Tilsløre
 • Forholde sig tavs
 • Bagatellisere
 • Ignorere

Konklusion

Opsummering af betydningen af “dulgte”

“Dulgte” er et dansk ord, der beskriver handlingen af at skjule eller hemmeligholde noget. Det kan referere til fysiske objekter, information, følelser eller intentioner, der bevidst ikke bliver delt eller afsløret. Ordet har sin oprindelse i det gamle nordiske sprog og er blevet brugt i dansk i mange århundreder.

Eksempler på korrekt brug af “dulgte”

Her er nogle eksempler på korrekt brug af “dulgte” i sætninger:

 • Hun dulgte sin sande identitet for at undgå problemer.
 • Virksomheden forsøgte at dulgte sandheden om deres dårlige resultater.
 • Politikeren blev beskyldt for at dulgte sine sande intentioner.
Dulgte: En omfattende forklaring og information