Hvad betyder ‘dulgte’?

Definition af ‘dulgte’

‘Dulgte’ er et dansk verbum, der bruges til at beskrive handlingen af at skjule eller hemmeligholde noget. Det refererer til at holde noget i hemmelighed eller at bevidst undlade at afsløre noget for andre. Ordet kan også anvendes til at beskrive handlingen af at skjule noget fysisk eller at dække noget til.

Historisk baggrund

Udviklingen af ordet ‘dulgte’

Ordet ‘dulgte’ har sin oprindelse i det gamle danske sprog og kan spores tilbage til det oldnordiske ord “dylgja”, som betyder “at dække til” eller “at skjule”. Gennem årene har betydningen og anvendelsen af ‘dulgte’ udviklet sig, men dets kernebetydning af at skjule eller hemmeligholde noget er forblevet konstant.

Anvendelse af ‘dulgte’ i tidligere tider

I tidligere tider blev ‘dulgte’ ofte brugt i forbindelse med hemmeligheder og mystik. Det blev brugt til at beskrive handlingen af at skjule viden eller information, der blev betragtet som værdifuld eller farlig. ‘Dulgte’ blev også brugt i religiøs sammenhæng til at beskrive handlingen af at skjule sandheder eller åbenbaringer for almindelige mennesker.

Brug af ‘dulgte’ i dag

Almindelig anvendelse af ‘dulgte’

I dag bruges ‘dulgte’ stadig til at beskrive handlingen af at skjule eller hemmeligholde noget. Det kan referere til at skjule information, følelser, intentioner eller handlinger. ‘Dulgte’ bruges også i forbindelse med at dække noget fysisk til eller at skjule noget visuelt.

Eksempler på brugen af ‘dulgte’

Her er nogle eksempler på, hvordan ‘dulgte’ kan bruges i sætninger:

 • Hun dulgte sine sande intentioner og narrede os alle.
 • Virksomheden forsøgte at dække over skandalen ved at dulgte informationen fra offentligheden.
 • Politiet fandt den dulgte skat gemt dybt under jorden.

Relaterede termer

Andre udtryk inden for samme betydningsområde som ‘dulgte’

Der er flere relaterede termer, der har en lignende betydning som ‘dulgte’. Nogle af disse inkluderer:

 • Skjule
 • Hemmeligholde
 • Tilsløre
 • Tildække

Sammenligning med lignende ord og udtryk

Skjule, hemmeligholde, tilsløre og tildække er alle ord og udtryk, der har en lignende betydning som ‘dulgte’. Mens de kan bruges om hinanden, kan der være nuancer og forskelle i deres betydning og anvendelse. Det er vigtigt at forstå disse forskelle for at bruge de rigtige ord i den rette kontekst.

Idiomer og udtryk med ‘dulgte’

Populære idiomer og udtryk, der indeholder ‘dulgte’

Der er ikke mange populære idiomer eller udtryk, der indeholder ordet ‘dulgte’. Dog kan udtrykket “at dulgte sine kort” bruges til at beskrive handlingen af at skjule ens sande intentioner eller strategi i en given situation.

Eksempler og anvendelse i sætninger

Eksempler på korrekt brug af ‘dulgte’ i sætninger

Her er nogle eksempler på korrekt brug af ‘dulgte’ i sætninger:

 • Hun dulgte sin vrede og smilede i stedet.
 • Politikeren forsøgte at dulgte sine korrupte handlinger.
 • Det var tydeligt, at han dulgte noget for os.

Grammatik og bøjning af ‘dulgte’

Bøjning af ‘dulgte’ i forskellige grammatikalske former

‘Dulgte’ er en bøjelig verbum i det danske sprog. Her er nogle eksempler på dets bøjning i forskellige grammatikalske former:

 • Infinitiv: dulgte
 • Præsens: dulgter
 • Præteritum: dulgte
 • Perfektum: har dulgte

Ordets oprindelse og etymologi

Historien bag ordet ‘dulgte’

Ordet ‘dulgte’ har sin oprindelse i det oldnordiske ord “dylgja”, som betyder “at dække til” eller “at skjule”. Gennem tiden har det udviklet sig til det moderne danske ord ‘dulgte’ med lignende betydning og anvendelse.

Referencer og kilder

Kilder brugt til at undersøge og skrive om ‘dulgte’

For at skrive denne artikel blev der gjort brug af følgende kilder:

 • “Dansk Sprognævn: dulgte”
 • “Ordbog over det danske Sprog”
 • “Den Danske Ordbog”

Opsummering

Sammenfatning af betydningen og anvendelsen af ‘dulgte’

‘Dulgte’ er et dansk verbum, der beskriver handlingen af at skjule eller hemmeligholde noget. Det kan referere til at skjule information, følelser, intentioner eller handlinger. ‘Dulgte’ kan også bruges til at beskrive handlingen af at skjule noget fysisk eller at dække noget til. Det har sin oprindelse i det oldnordiske ord “dylgja” og har udviklet sig til det moderne danske ord ‘dulgte’ med lignende betydning og anvendelse.

Dulgte: En omfattende forklaring og information