Hvad betyder “does”?

“Does” er en form af verbet “do” på engelsk. Det bruges primært som hjælpeverb i nutid, men kan også bruges som tredjepersons ental af “do”. “Does” bruges til at danne spørgsmål og negationer i nutid.

Hvordan bruges “does”?

1. “Does” som hjælpeverb

Som hjælpeverb bruges “does” til at danne spørgsmål og negationer i nutid. Det bruges sammen med grundformen af et verb.

Eksempel på spørgsmål: Does she like ice cream?

Eksempel på negation: He does not play tennis.

2. “Does” som tredjepersons ental af “do”

I denne form bruges “does” til at beskrive handlinger udført af en enkelt person eller ting i nutid.

Eksempel: She does her homework every day.

Eksempler på brugen af “does”

Her er nogle eksempler på korrekt brug af “does”:

  • He does his chores every weekend.
  • Does she speak French?
  • It does not rain often in this area.

Relaterede ord og udtryk

1. “Do”

“Do” er den grundlæggende form af verbet, som bruges i nutid for første og anden person ental og flertal.

Eksempel: I do my homework every day.

2. “Did”

“Did” er fortidformen af verbet “do”. Det bruges til at beskrive handlinger, der fandt sted i fortiden.

Eksempel: She did not go to the party last night.

3. “Doing”

“Doing” er den ing-form af verbet “do”. Det bruges til at beskrive handlinger, der er i gang i øjeblikket.

Eksempel: They are doing their homework right now.

Hyppige fejl ved brug af “does”

En hyppig fejl ved brug af “does” er at glemme at tilføje “s” til verbet, når det bruges som tredjepersons ental. Det korrekte er at tilføje “s” efter verbet.

Forkert: She do her homework every day.

Korrekt: She does her homework every day.

Alternativer til “does”

Nogle alternative måder at udtrykke det samme på inkluderer brugen af andre hjælpeverber som “is” og “are” samt omformulering af sætningen.

Eksempel: Is she liking ice cream?

Eksempel: She plays tennis.

Opsummering

“Does” er en form af verbet “do” og bruges som hjælpeverb i nutid samt som tredjepersons ental af “do”. Det bruges til at danne spørgsmål og negationer i nutid. Det er vigtigt at huske at tilføje “s” efter verbet, når det bruges som tredjepersons ental. Der er alternative måder at udtrykke det samme på ved brug af andre hjælpeverber eller omformulering af sætningen.

Forståelse af “does”