Hvad er en kliché?

En kliché er et udtryk, en sætning eller en idé, der er blevet brugt så ofte, at det er blevet forudsigeligt og mangler originalitet. Det er en form for stereotyp, der er blevet gentaget så mange gange, at det er blevet en kulturel fællesreference.

Definition af kliché

En kliché kan defineres som en frase, et udtryk eller en idé, der er blevet brugt så ofte, at det er blevet en tom frase uden dybde eller betydning. Det er en form for sproglig genvej, der ofte bruges for at undgå at tænke eller udtrykke sig originalt.

Kendetegn ved en kliché

Der er flere kendetegn, der kendetegner en kliché:

 • Forudsigelighed: En kliché er let genkendelig og forudsigelig, da den er blevet brugt så ofte.
 • Manglende originalitet: En kliché mangler originalitet og kreativitet, da den er blevet gentaget mange gange.
 • Tomhed: En kliché har ofte mistet sin oprindelige betydning og er blevet en tom frase uden dybde.
 • Stereotyp: En kliché er en form for stereotyp, der er blevet en kulturel fællesreference.

Historisk baggrund

Historien om klichéer går tilbage til det 19. århundrede, hvor begrebet først blev brugt i trykkeribranchen. Ordet “kliché” blev oprindeligt brugt til at beskrive de metalplader, der blev brugt til at trykke gentagne billeder eller tekstblokke.

Oprindelse af begrebet kliché

Ordet “kliché” stammer fra det franske sprog og betyder bogstaveligt talt “tryk”. Det blev først brugt til at beskrive de metalplader, der blev brugt i trykkeribranchen til at trykke gentagne billeder eller tekstblokke.

Udvikling af klichéer gennem tiden

Gennem tiden er klichéer blevet en del af vores dagligdag og kulturelle referencer. De er blevet brugt i forskellige medier som litteratur, film, tv og reklamer. Klichéer udvikler sig også over tid og afspejler ændringer i samfundet og sprogbrugen.

Eksempler på klichéer

Klichéer i sprogbrug

Klichéer findes i mange forskellige sprog og kan variere afhængigt af kulturelle og regionale forskelle. Nogle eksempler på klichéer i sprogbrug inkluderer:

 • “Det er det, det er”
 • “Man skal tænke ud af boksen”
 • “Det er bare business”

Klichéer i litteratur

Klichéer er også udbredt i litteraturen og kan bruges som en form for genkendelig reference eller stilistisk greb. Nogle eksempler på klichéer i litteratur inkluderer:

 • “Han levede lykkeligt til sine dages ende”
 • “Kærlighed ved første blik”
 • “Tiden læger alle sår”

Klichéer i film og tv

I film og tv bruges klichéer ofte som en genkendelig måde at formidle bestemte situationer eller karakterer. Nogle eksempler på klichéer i film og tv inkluderer:

 • Den modige helt redder dagen
 • Den naive karakter falder i fælden
 • Det uventede twist i slutningen

Hvorfor bruger vi klichéer?

Psykologiske faktorer bag brugen af klichéer

Der er flere psykologiske faktorer, der kan forklare, hvorfor vi bruger klichéer:

 • Bevidsthedsbesparelse: Brugen af klichéer kræver mindre mental anstrengelse, da de er velkendte og let tilgængelige.
 • Social accept: Klichéer bruges ofte som en måde at signalere tilhørsforhold til en bestemt gruppe eller kultur.
 • Emotionel genkendelse: Klichéer kan bruges til at udtrykke følelser eller situationer, der er svære at beskrive på en original måde.

Sociale og kulturelle påvirkninger

Sociale og kulturelle faktorer spiller også en rolle i brugen af klichéer. Klichéer kan være en del af en kulturel arv eller en måde at tilpasse sig sociale normer og forventninger.

Effekten af klichéer

Kommunikation og forståelse

Brugen af klichéer kan have både positive og negative effekter på kommunikation og forståelse. På den ene side kan klichéer være en genkendelig måde at formidle en idé eller følelse, hvilket kan lette forståelsen. På den anden side kan klichéer også føre til misforståelser eller manglende dybde i kommunikationen.

Opfattelse af originalitet og kreativitet

Brugen af klichéer kan påvirke opfattelsen af originalitet og kreativitet. Når klichéer bruges for meget, kan det give indtryk af manglende originalitet eller mangel på dybde i tænkningen.

Undgåelse af klichéer

Alternativer til klichéer

Der er flere måder at undgå brugen af klichéer og udtrykke sig mere originalt:

 • Være opmærksom på sproget og undgå gentagelser
 • Brug af konkrete og specifikke beskrivelser
 • Udforskning af nye vinkler og perspektiver

Bevidsthed om klichéer

Ved at være bevidst om brugen af klichéer kan vi undgå at falde i fælden med at bruge tomme fraser og udtryk. Det handler om at tænke originalt og kreativt og undgå at bruge genveje i vores kommunikation.

Klichéer i forskellige kulturer

Kulturelle forskelle og ligheder

Klichéer varierer afhængigt af kulturelle og regionale forskelle. Mens nogle klichéer kan være universelle, er der også klichéer, der kun bruges i bestemte kulturer eller regioner.

Eksempler fra forskellige lande og regioner

Nogle eksempler på klichéer fra forskellige lande og regioner inkluderer:

 • “Det er typisk dansk” (Dansk kliché)
 • “All work and no play” (Engelsk kliché)
 • “Manana, manana” (Spansk kliché)

Klichéer i moderne medier

Social medie og klichéer

Sociale medier har også bidraget til spredningen af klichéer. Korte og letgenkendelige udtryk som hashtags og memes kan blive klichéer, når de bliver brugt gentagne gange.

Reklamer og klichéer

Klichéer bruges også i reklamer som en måde at appellere til følelser og skabe genkendelighed. Nogle reklamer bruger bevidst klichéer for at fange opmærksomheden og skabe en forbindelse til målgruppen.

Opsummering

Betydningen af klichéer i vores hverdag

Klichéer er en del af vores hverdag og kulturelle referencer. De kan være en genkendelig måde at formidle idéer og følelser, men de kan også føre til manglende originalitet og dybde i vores kommunikation.

Refleksion over brugen af klichéer

Det er vigtigt at være bevidst om brugen af klichéer og stræbe efter at udtrykke sig originalt og kreativt. Ved at undgå klichéer kan vi skabe mere nuancerede og dybdegående kommunikation.

Cliché: En omfattende forklaring og informativ artikel