Hvad er EU?

EU, der står for Den Europæiske Union, er en politisk og økonomisk union bestående af 27 europæiske lande. Unionen blev oprettet med det formål at fremme fred, stabilitet og økonomisk velstand i Europa.

Hvad står EU for?

EU står for Den Europæiske Union.

Hvornår blev EU grundlagt?

EU blev grundlagt den 1. november 1993 med ikrafttrædelsen af Maastricht-traktaten.

Hvad er formålet med EU?

Formålet med EU er at sikre fred, fremme økonomisk og social fremgang, styrke Europas rolle i verden og beskytte borgernes rettigheder og friheder.

Hvordan fungerer EU?

EU’s institutioner

EU har flere institutioner, der spiller forskellige roller i beslutningsprocessen. De vigtigste institutioner er:

 • Europa-Parlamentet: Den lovgivende forsamling, der repræsenterer EU’s borgere.
 • Rådet for Den Europæiske Union: Består af regeringsrepræsentanter fra medlemslandene og vedtager EU-lovgivning.
 • Europa-Kommissionen: Den udøvende myndighed, der foreslår og gennemfører EU-lovgivning.
 • Retten: EU’s domstol, der sikrer overholdelse af EU-lovgivningen.

EU-lovgivning

EU-lovgivning består af traktater, direktiver og forordninger, der fastlægger regler og standarder for medlemslandene. EU-lovgivning har forrang over national lovgivning i medlemslandene.

EU’s politiske system

EU’s politiske system er baseret på princippet om repræsentativt demokrati. Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union er de primære beslutningstagere, der repræsenterer henholdsvis EU’s borgere og medlemslandene.

Hvad er antallet af EU-lande?

Hvordan ændrer antallet af EU-lande sig over tid?

Antallet af EU-lande har ændret sig flere gange siden EU’s oprettelse. Oprindeligt var der seks medlemslande, og siden da er antallet vokset til de nuværende 27 medlemslande.

Hvilke lande er medlemmer af EU?

De 27 medlemslande i EU er:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Grækenland
 • Holland
 • Irland
 • Italien
 • Kroatien
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjekkiet
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østrig

Hvordan bliver et land medlem af EU?

For at blive medlem af EU skal et land opfylde visse kriterier, herunder at have stabile demokratiske institutioner, respektere menneskerettigheder og retsstatsprincippet samt være i stand til at opfylde EU’s økonomiske og politiske krav.

Hvad er betydningen af antallet af EU-lande?

Politisk indflydelse

Antallet af EU-lande påvirker den politiske indflydelse, som EU har på verdensplan. Jo flere medlemslande, desto større vægt har EU i internationale forhandlinger og beslutningsprocesser.

Økonomisk samarbejde

Antallet af EU-lande har betydning for det økonomiske samarbejde inden for EU. Flere medlemslande betyder større markedsmuligheder og øget handel mellem landene.

Sikkerhed og forsvar

Antallet af EU-lande påvirker også EU’s evne til at samarbejde om sikkerhed og forsvarsspørgsmål. Flere medlemslande kan styrke EU’s forsvarskapacitet og evne til at tackle fælles sikkerhedsudfordringer.

Er der forskellige kategorier af EU-lande?

EU-medlemslande

EU-medlemslande er de lande, der er fuldt integreret i EU og har fuld adgang til EU’s indre marked og politiske institutioner.

EU-kandidatlande

EU-kandidatlande er lande, der har ansøgt om medlemskab af EU og er i gang med at opfylde de nødvendige kriterier for medlemskab.

EU-potentialelande

EU-potentialelande er lande, der ikke har ansøgt om medlemskab, men som har potentialet til at blive medlemmer i fremtiden.

Opsummering

Antallet af EU-lande er i konstant udvikling, og det har betydning for EU’s politiske indflydelse, økonomiske samarbejde og sikkerhedssamarbejde. EU består af 27 medlemslande, der samarbejder om at fremme fred, stabilitet og økonomisk velstand i Europa.

Antal EU-lande: En grundig forklaring og informativ oversigt