Hvad betyder ‘5 fod 8 tommer’?

‘5 fod 8 tommer’ er en måleenhed, der bruges til at angive længde eller højde. Det er en kombination af fod og tommer, der er to almindelige enheder til måling af længde. En fod er lig med 30,48 centimeter, og en tomme er lig med 2,54 centimeter. Så ‘5 fod 8 tommer’ svarer til en længde eller højde på 172,72 centimeter.

Definition

‘5 fod 8 tommer’ defineres som en længde eller højde på 172,72 centimeter.

Historie

Brugen af fod og tommer som måleenheder kan spores tilbage til det gamle Rom, hvor de blev brugt som en praktisk måde at måle længder og højder på. Siden da er fod og tommer blevet anvendt i forskellige kulturer og lande over hele verden.

Anvendelse

‘5 fod 8 tommer’ anvendes i forskellige sammenhænge, herunder:

 • I højdeangivelser, f.eks. i beskrivelsen af en persons højde
 • I byggeprojekter, hvor længder og højder skal angives præcist
 • I sportsverdenen, hvor højden på atleter ofte er vigtig

Hvordan konverteres ‘5 fod 8 tommer’ til centimeter?

Formel til konvertering

For at konvertere ‘5 fod 8 tommer’ til centimeter kan følgende formel anvendes:

Centimeter = (Fod * 30,48) + (Tommer * 2,54)

Eksempel

Hvis vi bruger formelen til at konvertere ‘5 fod 8 tommer’ til centimeter, får vi:

Centimeter = (5 * 30,48) + (8 * 2,54) = 152,4 + 20,32 = 172,72 centimeter

Hvordan bruges ‘5 fod 8 tommer’ i hverdagen?

I højdeangivelser

‘5 fod 8 tommer’ bruges ofte til at beskrive en persons højde. Det kan være nyttigt i forskellige sammenhænge, f.eks. i forbindelse med tøjstørrelser eller i sundhedsrelaterede spørgsmål.

I byggeprojekter

I byggeprojekter er det vigtigt at angive præcise længder og højder. ‘5 fod 8 tommer’ kan bruges til at beskrive dimensionerne af forskellige bygningsdele eller materialer.

I sportsverdenen

I sportsverdenen er højden på atleter ofte vigtig. ‘5 fod 8 tommer’ kan bruges til at angive højden på en basketballspiller eller en gymnast, for eksempel.

Hvordan måler man ‘5 fod 8 tommer’?

Værktøjer til måling

For at måle ‘5 fod 8 tommer’ kan forskellige værktøjer anvendes, herunder:

 • Målebånd
 • Målestok
 • Laserafstandsmåler

Trin-for-trin guide

Her er en trin-for-trin guide til at måle ‘5 fod 8 tommer’ med et målebånd:

 1. Find et målebånd og træk det ud til dets fulde længde
 2. Placer den ene ende af målebåndet ved startpunktet for målingen
 3. Stræk målebåndet ud og sørg for, at det er lige
 4. Brug markeringerne på målebåndet til at finde ‘5 fod’
 5. Brug markeringerne på målebåndet til at finde ‘8 tommer’
 6. Læs længden af målebåndet ved slutpunktet for målingen

Alternative måleenheder for ‘5 fod 8 tommer’

Måling i meter

‘5 fod 8 tommer’ svarer til 1,72 meter. For at konvertere fra fod og tommer til meter kan følgende formel anvendes:

Meter = (Fod * 0,3048) + (Tommer * 0,0254)

Måling i inches

‘5 fod 8 tommer’ svarer til 68 tommer. For at konvertere fra fod og tommer til inches kan følgende formel anvendes:

Inches = (Fod * 12) + Tommer

Måling i centimeter

‘5 fod 8 tommer’ svarer som nævnt tidligere til 172,72 centimeter.

Sammenligning med andre højder

Sammenligning med ‘5 fod 6 tommer’

‘5 fod 8 tommer’ er højere end ‘5 fod 6 tommer’. Forskellen er 2 tommer eller 5,08 centimeter.

Sammenligning med ‘6 fod’

‘5 fod 8 tommer’ er lavere end ‘6 fod’. Forskellen er 4 tommer eller 10,16 centimeter.

Sammenligning med gennemsnitshøjder

‘5 fod 8 tommer’ er tæt på den gennemsnitlige højde for mænd og kvinder i mange lande. Det er en rimelig almindelig højde.

Opsummering

‘5 fod 8 tommer’ er en måleenhed, der bruges til at angive længde eller højde. Det svarer til 172,72 centimeter. Den kan konverteres til andre måleenheder som meter og inches. ‘5 fod 8 tommer’ bruges i forskellige sammenhænge, herunder højdeangivelser, byggeprojekter og sportsverdenen. Det kan måles med forskellige værktøjer som målebånd og målestok. ‘5 fod 8 tommer’ kan også sammenlignes med andre højder for at få en bedre forståelse af dens størrelse.

Kilder

5 fod 8 tommer