a 'mooh' point

clearly an IBM drone

Foreløbig afgørelse i OOXML/ODF-problemstillingen

Ifølge sædvanligvis velunderrettet kilde arbejder Folketingets partier i øjeblikket på en beslutning om standarderne, der indebærer følgende:

  1. Offentlige myndigheder pålægges at kunne modtage henvendelser i både ODF-formatet og OOXML-formatet.
  2. De to formater bliver obligatoriske dokumentstandarder i det offentlige.
  3. Det bliver obligatorisk for offentlige institutioner at indkøbe software, der understøtter mindst én af de to standarder.
  4. Tidsrummet fra 1. januar 2008 til 1. januar 2009 skal bruges til at vurdere om OOXML reelt kan fungere uafhængigt af produkter og leverandører. Er det tilfældet "ophøjes" formatet til obligatorisk standard.


Umiddelbart er det faktisk en ganske glimrende løsning, de åbenbart er ved at tage. Den afbalancerer nemlig ønsket om at frigøre sig fra Microsofts defacto-monopol på kontorprogrammer i den offentlige sektor - samtidig med at den tilgodeser virkeligheden i den offentlige forvaltning - nemlig at det vil være en katastrofe for arbejdsprocesserne i det offentlige at kræve, at man bruger et nedbarberet dokumentformat som ODF.

Det er også værd at bemærke ordlyden af ovenstående. Den siger nemlig, at offentlige myndigheder skal kunne modtage og dermed også reelt kunne sende dokumenter i begge formater, hvorimod offentlige institutioner ikke er bundne af samme krav men "blot" skal kunne honorere det ene format. I mine øjne giver dette fint mening. Christian Nobel skrev på version2.dk, at det ville give uhensigtsmæssigheder, når han så skal sende et brev til en vuggestue, der jo ikke er en myndighed og derfor ikke nødvendigvis kan læse ODF-dokumenter. Det har han jo ret i og det vil givetvis give nogle problemer i indkørselsfasen. Min pointe er blot, at kravet er fuldt rimeligt, da offentlige myndigheder - dvs den del af den offentlige verden, der reelt betyder noget - skal kunne modtage begge formater men at andre (mindrebetydende) institutioner ikke stilles overfor samme krav.

I punkterne ovenfor står også, at der vil være en indkørselsperiode på et års tid fra 1. januar 2008. Morten Messerschmidt udtaler iflg. Computerworld, at det vil være fint med en indkørselsperiode, hvor der kan blive samlet erfaringer. Han har også betinget sig, at konkurrencestyrelsen bliver en del af denne post-indkørselsvurdering, der skal foretages. Igen kan jeg kun sige, at det for mig er ganske rimelige ting. Faktum er jo, at der er blevet sået så meget tvivl (i mine øjne uretmæssigt) om OOXMLs muligheder for anvendelse af andre end Microsoft, at jeg godt kan forstå, at politikerne er urolige ved det. Jeg bifalder dermed, at de er så modige, at de tør sige, at nu kigger vi igen på det om et års tid.

I hovedtræk mener jeg, at politikerne har taget ikke alene en god politisk beslutning, men også en pragmatisk rigtig beslutning om at sikre den offentlige sektor så optimale vilkår som muligt. Hvis de havde hørt efter de meget højrystede ODF-only fortalere og smidt OOXML på porten, så ville konsekvenserne have været uoverskuelige og jeg er sikker på, at de har haft dette for øje. Med beslutningen i dag signalerer politikerne at de både vil blæse og have mel i munden - menher på den gode måde. De signalerer at de vil fravriste Microsoft deres monopol i den offentlige sektor samtidig med, at de respekterer den virkelighed, som de offentligt ansatte lever i hver dag. Dét er da en god beslutning!

... og så glæder jeg mig i øvrigt til se se ordlyden af aftalen. Specielt bliver det spændende at se, hvilke versioner af de enkelte formater de vælger at anbefale. Jeg håber meget, at de vælger at anbefale navngivne versioner af de to standarder, og det vil sandsynligvis blive Ecma 376 for OOXMLs vedkommende og ISO/IEC 26300:2006 for ODFs vedkommende.

Og lad os så komme i gang med at arbejde med formaterne. Som Brian Jones sagde: "We aren't philosophers; we're geeks who build software to solve people's problems…". 

Blog-modificeringer

Jeg har lavet en status-side på denne blog. Min tanke er den skal være en log over mine tilretninger af BlogEngine.NET . Egentlig burde det jo være rigtige indlæg, men jeg er ikke interesseret i at de blandes sammen med de andre indlæg i bloggen - og jeg kan ikke se, hvordan jeg kan undgå dette via BlogEngine.NETs admin-interface.

Siden kan ses på http://www.idippedut.dk/page/blog-status.aspx .

Throw the dice

I noget tid har jeg debatteret "højlydt" på primært version2.dk om valget imellem OOXML og ODF - eller begge - som anbefalet standardformat i den offentlige sektor i Danmark. Det har været meget interessant og jeg håber at andre som jeg har fået deres holdninger udfordret og er blevet klogere undervejs.

Jeg er dog kommet til den erkendelse, at jeg ikke får nok ud af at debattere "på bagkant" i trådene på version2.dk . Ikke alene bestemmer jeg ikke selv emnerne, men det er også svært at få sin pointe frem, når det eneste input-mode jeg har er et TEXTAREA-felt. Hvis jeg vil understrege noget eller lægge vægt på noget andet, så er det ofte nødvendigt at illustrere med tabeller, formattering og lignende. Derudover er version2.dk's grafiske brugerflade ikke "den bedste i verden" ... for nu at sige det mildt, så det er ikke muligt at linke til seperate indlæg i de enkelte tråde og det er i det hele taget svært at bevare overblikket. Jeg håber at kunne løse alle disse problemer ved at ibrugtage min egen blog.

Nu er dette jo "første blad" i min nye bog, så alt er endnu lidt jomfrueligt. Derfor har jeg endnu ikke lagt mig fast på om jeg skal skrive på engelsk eller på dansk. Hvis jeg skriver på dansk, så har det den fordel at jeg nok vil få flere danske læsere og at jeg vil bedre kunne præge debatten i Danmark. Hvis jeg derimod skriver på engelsk, så vil jeg potentielt kunne være med til at præge debatten på et mere globalt plan ... men jeg mister måske den danske vinkel.

Hvad siger du?

Tja- velkommen til min nye blog ... jeg håber, at du får noget ud af det. 

Testbed

This is meant to be used as a test of the blog engine.

Please note that if you specify your email address you will likely receive emails when other people perform tests. 

 

[code=csharp] public delegate MyDelegate(object o, EventArgs e); [/code]

[code=xml]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<office:document-content
  xmlns:office="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:office:1.0"
  xmlns:text="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:text:1.0"
  xmlns:table="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:table:1.0"
  office:version="1.1">
  <office:body>
    <office:spreadsheet>
      <table:table table:name="Sheet1" table:protected="true" table:protection-key="GP/dLT3aX7DfrbOCH/PuEuj01Kw=" >
        <table:table-row >
          <table:table-cell office:value-type="float" office:value="10">
            <text:p>10</text:p>
          </table:table-cell>
        </table:table-row>
        <table:table-row>
          <table:table-cell office:value-type="string">
            <text:p>Dear Rob Weir. Please prove by this example that ODF is an "interoperable"
            document format and tell me how a consuming application should determine if the
            user should be allowed to modify the document. I do not think that it is.
            In fact I think that your statements that ODF is a document format that
            provides interoperability are brash, irresponsible and indefensible
            pieces of bombast that you should retract.</text:p>
          </table:table-cell>
        </table:table-row>
      </table:table>
    </office:spreadsheet>
  </office:body>
</office:document-content>[/code]