a 'mooh' point

clearly an IBM drone

Ønskeseddel til version2.dk

I går havde jeg en hyggelig samtale med redaktøren for Version2(.dk). Jeg havde dér mulighed for at fortælle hende, hvorfor jeg synes, at version2.dk er det bedste online IT-medie herhjemme i øjeblikket, og det svar jeg gav hende var: debatterne.

Man kan jo være uenig med bloggerne/skribenterne på version2.dk i deres holdninger, men det har vist sig, at deres tilgang til debatterne - altså at smide en "krog" ud og se, hvem der bider på" - virker uovertruffent. Dertil kommer, at version2.dk har hvad computerworld.dk mangler i kløgtige debattører hvorimod computerworld.dk har nogle af de ting, som version2.dk mangler i debatforummets brugerflade. Mit budskab var kort og godt:

Lad være med at bruge penge på nye services på version2.dk men brug i stedet pengene på det, som I er gode til og det, som adskiller jer fra konkurrerende sites.

Jeg er - som nogle måske ved - "semi-flittig" bruger af debatforummet på version2.dk, og her er min ønskeliste til jul - skulle man beslutte sig for at kigge på brugerfladen:

1. Tillad HTML i kommentarerne

Det er frustrerende ikke at kunne formattere det indsendte debatindlæg så man kan forstærke ord udtryk med fed skrift, kursiv eller understregning. Det vil også være rart at kunne lave et citat af et indlæg uden selv at skulle indsætte "<" eller lignende foran hver linie.

2. Gør links klikbare

Tja - behøver det mere uddybning?

3. Tillad <name>-navigering imellem kommentarer.

I en debat bliver der også refereret til andre indlæg i samme tråd. Det ville være rart at kunne indsætte et eller andet i sit indlæg, der muliggjorde hurtig navigering til andre indlæg.

4. Gør det muligt at linke til en kommentar

Det ser ud til at burde virke på version2.dk - men det gør det ikke.

5. Implementér undstøttelse af coComment el. lignende

Når man som jeg er meget aktiv på tværs af flere blogs, vil det være rart ét sted at kunne samle sine kommentarer. Nærværende blog understøtter dette, og det er frivilligt at anvende det. Det kunne være en fin feature at implementere.

6. Gør kommentarer søgbare

Det bør være muligt at søge i kommentarer

7. Oversigt over debatindlæg pr. debattør

Som på computerworld.dk vil det være rart at kunne se en liste over alle indlæg fra en konkret debattør. Udvid evt dette med at kunne søge specifikt i en debattørs kommentarer. 

...

Det var sådan set det ... lige nu. Hvad siger I andre? 

Venstrehåndsarbejde på Version2

Version2 er jo en aflægger af Ingeniøren - det ugentlige fagblad for ingeniører. Ingeniøren har igennem mange år opbygget et renomé som en valid faktakilde og defacto-mediet for tekniske, ingeniørmæssige diskussioner og debatter. Ingeniøren har ry for at være et lødigt, teknisk blad og selvom ingeniørkunsten hurtigt bliver politisk i det øjeblik flere end tre interessenter skal dele viden, så har Ingeniøren ikke haft ry for at være farvet politisk den ene eller den anden vej. Ingeniøren har også (tidligere) været kendt og elsket for de dybdeborende artikler om emner, der var interessante for "omverden". Et eksempel på dette var artiklen om stråling fra mobiltelefoner og -master, der hamrede en tyk pæl igennem mange af de hysteriske kommentarer, som debatten i offentligheden på daværende tidspunkt flød over af.

Desværre har IT været underrepræsenteret i Ingeniøren og derfor glædede jeg mig, da jeg så de første udgaver af Version2. Der var for mig klare tegn i sol og måne på, at Version2 kunne udvikle sig til at blive "IT-branchens Ingeniøren" med fokus på teknik og IT og med en velafbalanceret dækning af relevante emner. Specielt glædede jeg mig til at se, hvordan de ville lave Version2s udgave af de dybdeborende artikler fra Ingeniøren - her med fokus på IT.

Jeg blev derfor positivt overrasket, da jeg på forsiden af Version2 for et par uger siden så, at der var en artikel omkring OOXML og ODF. Oplægget (vignetten, eller hvad det end hedder) talte om, at "Alle taler om dem, men få ved, hvad de taler om. Version2 blotlægger indmaden og stiller filer og mappestrukturer til skue". Min tanke var: "Hurra - nu kommer de dybdeborende artikler endeligt".

Artiklen er delt op i to - en ODF-del og en OOXML-del. OOXML-delen (som jeg vil kigge på her) er skrevet af journalist Jakob Møllerhøj. Lad mig slå fast med det samme - der er ikke noget faktuelt forkert i artiklen. Til gengæld er den et fremragende eksempel på, hvordan Version2 er softwarepolitisk farvet og i sine artikler har en åbenbar, tydelig snert af desavouering af OOXML.

Indledende kommentar

Jeg vil gerne understrege, at ovenstående ikke er et personligt angreb på journalisten men derimod en kritik af en artikel, som han har skrevet. I selvsamme udgave af Version2 er der andre artikler af ham, som jeg læste med glæde. Jeg anklager ham derfor ikke for at være en "dårlig journalist" men kritiserer blot, at han har kastet sig ud i at skrive en teknisk artikel,hvor han ikke er godt nok hjemme i stoffet til at gøre artiklen lødig.

MS Office er ikke OOXML

For det første laver journalisten fejlen, at han sammenligner MS Office og OOXML og sætter dem lige. Det er i øvrigt samme hul Finn Gruwier falder i (og naturligvis Stéphane Rodriguez), der har skrevet artiklens modpart om ODF, så man kan sige, at han er i godt selskab. For Finn er det blot ODF og OpenOffice. Jeg ved ikke, hvor misforståelsen kommer fra, men det giver ikke mening at sammenligne hverken ODF og OpenOffice eller OOXML og MS Office. Den af de to programmer genererede XML er naturligvis OOXML hhv ODF, men for begge programmer gælder det, at de ikke danner "minimal" XML men sovser det ind i snavs hist og pist.

OOXML er ikke forstået korrekt

For det andet viser artiklens gennemgang af OOXML, at journalisten ikke helt har forstået de mere basale, esoteriske detaljer og at han desværre bruger denne manglende viden (måske ubevidst?) til uretmæssigt at kritisere OOXML. Lad mig i flæng nævne de tilfælde, hvor kæden hopper af:

 • "Microsoft introducerede OOXML-formatet i den virkelige verden med lanceringen af Microsoft Office 2007-kontorpakken, og gik dermed væk fra det traditionelle binære filformat, som altid har været fremherskende i virksomhedens office-pakker."
  Excel 2003-filformatet var baseret på XML - det som nu er blevet til SpreadsheetML.

 • "En OOXML-fil er en samling af filer i pakkeformatet ZIP. Det vil sige, at eksempelvis OOXML-filtypen .docx, som Word 2007 fil-formatet hedder, kan udpakkes med et almindeligt pakkeprogram som WinZip eller i dette tilfælde Winrar."
  Det er ikke helt forkert men heller ikke helt rigtigt. Som beskrevet i Part 2 af OOXML er OPC-formatet "pakke-agnostisk" og det er kun den fysiske persistering af en OPC-pakke, der anvender ZIP. Dette er i øvrigt præcist som ODF gør det - og som Finn Gruwier Larsen også bemærker det i sin artikel om ODF.

 • "Den udpakkede fil Hello World.docx indeholder en række mapper heriblandt den applikationsspecifikke mappe 'word'."
  Mappen "word" er ikke applikationsspecifik men derimod persisteringsspecifik.

 • ".docProps indeholder egenskaber for den aktuelle applikation. Eksempelvis hvilken Word-skabelon, OOXML-filen skal anvende."
  Som navnet antyder er det ikke applikationsspecifikke ting, der gemmes i mappen docProps men derimod dokumentspecifikke ting. Det drejer sig heller ikke om en Word-specifik skabelon men om en OOXML-specifik skabelon.

Screenshots er misvisende

For det tredje vises der en række screen-shots, der skal underbygge teksten i artiklen. Ét af disse er et billede af den XML-fil, der dannes af MS Office med teksten "Hello World". Men eksemplet er ovenud komplekst og viser ikke reelt, hvad OOXML er. Ikke alene udgøres en del af XML-filen af data, der ikke er relevante for det aktuelle dokument, bla. referencer til skemaer for matematisk indhold, men der er også XML indeholdt, der hidrører fra stavekontrol af dokumentet. I XML-filen er inkluderet et skema med ordene "wordml" - ganske som ODF gør tilsvarende. Dette ord er søreme markeret med blåt, så det giver indtryk af, at det er et problem med denne tekst. Hvis jeg tæller i artiklen, så fremkommer ordet "applikationsspecifik" 4 gange - i øvrigt hver gang forkert - og screenshot er manipuleret, så det fremstår som om at OOXML i sig selv er applikationsspecifik for Word 2007.

Som jeg nævnte ovenfor, så er artiklen ikke en gennemgang af OOXML men derimod en (fejlbehæftet) gennemgang af den XML, som Word 2007 danner. Det er heller ikke et klassisk "Hello World!"-eksempel, da det er unødigt komplekst.

Hjælp til selvhjælp 

For nu at hjælpe journalisten lidt til næste artikel, så har jeg selv dannet mit eget "Hello World!"-OOXML dockument [ Minimal OOXML.docx (1,16 kb) ]. Det er dannet via applikationen "jlundstocholm", hvilket kan ses i mappestrukturen. Jeg har - i modsætning til artiklen - startet med OOXML og ender til sidst med at vise dokumentet i MS Office 2003. For at gøre eksemplet sammenligneligt med ODF-eksemplet er billedet fjernet fra dokumentet.

Indhold af OPC-pakken:

(læg mærke til den persisteringsspecifikke mappe 'jlundstocholm')

Indhold af XML-filen document.xml

(jeg er helt sikker på, at et ODF-dokument kan nedbarberes til tilsvarende størrelse) 

Og filen vist i MS Office 2003

 

For overskuelighedens skyld har jeg også postet indholdet af de to hovedfiler for et ODF-dokument og et OOXML-dokument. Dokumenterne er dannet af hh. OpenOffice 2.2 DA og MS Word 2003 DA. 

OOXML document.xml (1,02 kb)

ODF content.xml (2,57 kb)

Ro på drengen

I fredags d. 7. september kom endnu en frisk udgave af den fysiske udgave af version2.dk . I lederen skrev redaktør Vibeke Hjortlund om OOXML-status i ISO og tiden frem fra nu.

Jeg har mildest talt ikke været imponeret over den redaktionelle linie på version2.dk i debatten imod OOXML. Den af Vibeke lagte linie har været ensidig og anti-OOXML-støttende og antallet af artikler på version2.dk, der har været blot tilnærmelsesvis neutrale, kan så vidt jeg kan søge mig frem til, tælles på én eller max to hænder. Flere af de tekniske artikler, der har været i den fysiske udgave af version2.dk omkring OOXML og ODF har været ikke alene amatøragtigt overfladiske - enkelte af dem har også indeholdt direkte forkert information. Jeg tænker her primært på artiklen i forrige udgave af version2 (fysisk udgave) om OOXML- og ODF-formaterne ... men jeg skriver et indlæg om dette senere. At Vibeke også har tilladt én af sine mest fremtrædende debattører gentagne gange at beskylde mig for at være betalt for at ytre mig til fordel for OOXML - i vore dage hedder det vist en "blog-luder" - taler for sig selv.

Puha - det var dejligt at komme af med ...

Nå - men for nu at komme tilbage til hendes leder, så laver hun jo en slags statusopgørelse over sagens forløb. Jeg er glad for, at hun nævner de åbenbare bagvedliggende markedskræfter i kampen - et faktum som de, der siger at det kun handler om teknik, jo totalt misforstår. Hun skriver bla.

Indimellem skal man huske at kaste et blik på bagtæppet for konflikten - hvor de mangeårige konkurrenter Microsoft og IBM stadig gører overherredømme. Det er en krig om markedet, hvor teknologierne bruges som taktiske våben.

Bagefter giver hun en fortjent røffel til Microsoft for deres stunt i Sverige

Hun skriver skriver i starten af sin leder:

Hvad nu? Efter slaget om ISO-stemplet, standardkrigens hidsige debat, kommentarerne fra de nationale organisationer er det nu tid til ro. Arbejdsro, vel at mærke og det i begge lejre. 

Og hér har hun jo fat i noget af det rigtige. Jeg synes personligt, at det var været røvhamrende hårdt at være en del af debatten. Jeg har - skal det naturligvis siges - nok også været iblandt de mest aktive på pro-OOXML-siden ... og i hvert fald på version2.dk . Men jeg kan også mærke på opponenterne, at de slapper lidt mere af. "Forbrødring" er nok et stort og for stærkt ord at bruge, men tonen er taget én eller to oktaver ned. Ja, jeg er fx begyndt "at tale" med michael rasmussen igen (indlæg 127 - 129 i tråden) og PHK har luftet muligheden for at dele en øl. Det var noget med et væddemål om status efter BRM i februar - hvilket jeg endnu ikke har helt tænkt igennem for muligt udfald. PHK, jeg skal nok hitte på et svar.

Helt konkret sker der jo ikke meget før til februar. Der er møde i JTC1 i december i Kyoto og nævnte BRM-møde i februar 2008. Indtil da skal ECMA arbejde på de ting, som er kommet tilbage til dem som kommentarer. Jeg håber naturligvis, at de tager de gode af disse seriøst. Indtil da er idéen om en øl i øvrigt rigtig god. Jeg har i hvert fald lyst til at møde mange af de, som jeg har debatteret med ... øeh ... irl. Jeg kunne forestille mig noget med, at man mødtes under samme venskabelige forhold, som det har været traditionen ved Firefox release parties. Eneste betingelse jeg har er dog, at det ikke bliver på Ølbaren ... og ja ... naturligvis i det Københavnske. Og så kunne det da være interessant at se, om det kan lade sig gøre at tale om andet end OOXML, ODF og ISO - og i stedet "netweave" lidt, som det hedder på nydansk. Også mere om dette på et senere tidspunkt.