a 'mooh' point

clearly an IBM drone

Latter day saints

Today I stumpled across an interesting article from a member of the Danish association of Open Source Software Vendors, OSL. Apparently Microsoft Denmark and OSL have had some talks about Microsoft joining the association. Theoretically it makes kindda sense not alone since Microsoft has just had two of their licenses approved by the Open Source Initiative. It also seems that OSL has denied Microsoft membership and that they have chosen to made the communication between them public - at least to their members.

Well, the association has some rules to determine if a company can become a member: (my translation)

"...As a member a company or organisation can be accepted who delivers open source related products or services and who wishes to work actively to promote the purpose of the association, herein:

  • suppliers and and vendors of open source solutions
  • developers of open source applications
  • open source software companies
  • open source software system integrators
  • hardware vendors
  • open source software consultants, herein accountants and lawyers
  • vendors/suppliers of support anddevelopment ofopen source software.

As a member a company or organisation cannot be accepted if they, in relation to their application, cannot document to the board that they within the latest fiscal year has has a turnover/revenue of such size that it can ensure full-time employment of more that one employee, subcontractor or freelancer ..."

As you can see, the statutes are rather loose - basically you only need an interest in open source software and be able to employ at least one person on these grounds.

Still, Microsoft has been denied membership. I haven't seen the documentation of the communication - please supply it, if you have it - but from here it seems a rather stupid move by OSL. I'm not really surprised, though, since I have always found the tone of the association a tad too "high-pitch" and selfrighteous. Microsoft has moved quite a bit in the last few years - much of it due to associations like OSL, and maybe this should be rewarded here.

On the other hand - why would Microsoft put their hands into this bee-hive? Is it just a publicity-stunt and a way to demonstrate the hiprocracy of OSL .... or do they have a sincere wish to contribute?

... or is the reason simply that there is so much bad blood between Microsoft and the open source software community, that it has become impossible to find common grounds?

The article I have referred to is in Danish (Mikkel, can I translate it here?) and amongst other things Mikkel says:

Furthermore I think it is sad that the question about Microsoft's admission in OSL is solely based on the disputes about open document standards [...]. With the stability of Linux and user friendlyness from Microsoft, Communism and Capitalism will be able to create new innovative standards to benefit us all. I think OSL should open up instead of isolating themselves.

With the comparison with Communism and Capitalism he nicely sets up the fronts in the trench-war ... but he has a good point.

Smile

Er det nok at standarden er åben?

Efterhånden som det går op for flere og flere af ODF-only fortalerne, at deres foretrukne format ikke er modent nok, er taktikken nu blevet ændret. Fra at tale om ODFs fortræffeligheder i kraft af letlæsbar xml, specifikationens diminutive sideantal og reference til eksisterende standarder tales der nu næsten udelukkende om de politiske overvejelser bag valget af format. Specielt tales der meget om åbne standarder.

aabnestandarder.dk er listet en definition af egenskaber for en åben standard.

  1. Veldokumenteret med den fuldstændige specifikation offentligt tilgængelig.
  2. Frit implementerbar uden økonomiske, politiske eller juridiske begrænsninger på implementation og anvendelse.
  3. Standardiseret og vedligeholdt i et åbent forum (en såkaldt "standardiseringsorganisation") via en åben proces.


Jeg vil i øvrigt anbefale læsere at læse lidt på siden. Det er interessant læsning og forklarer på en god måde årsagen til at åbne standarder er en god idé. Bagmændene bag definitionen fik i øvrigt noget af et scoop, da ovenstående definition endte i det såkaldte B 103-forslag.

Når jeg bruger lidt tid på at skrive om denne definition skyldes det at den i øjeblikket misbruges af fortalerne for "Only-ODF" (fremover benævnes dette som oODF) i deres argumentation for kun at vælge ODF. Argumentet er det simple, at da OOXML ikke opfylder denne definition kan den ikke vælges - altså en reel apriori-forudsætning for valg af format. Tilsvarende omtales definitionen nærmest som én af matematikkens 5 aksiomer eller i det mindste som var de ristede i runer (Jellingestenens uægte lillebror) eller stod med småt på tavlerne, som Moses havde med efter sin tête-a-tête med Gud på Sinajbjerget. Lad mig ydmygt understrege, at ingen af disse ting er tilfældet.

For mig er de tre punkter en hensigtserklæring og et mål, men det er ikke udgangspunktet - og de trumfer slet ikke den virkelighed de skal anvendes i eller de tekniske egenskaber ved en standard, der skal overvejes. Har vi en situation, hvor standard X og standard Y reelt er ens og de adskillende detaljer kun er småting, vil jeg naturligvis foretrække den standard, der i videst muligt omfang dækkes af definitionen af en åben standard. Er vi derimod i en situation som med OOXML og ODF er billedet mere grumset og bestemt ikke sort/hvidt.

Når oODF-fortalerne insisterer på udelukkende at tale om overholdelse af aksiomerne, så siger de dermed samtidig, at de tekniske aspekter ikke har så høj rang i diskussions-kæden. Det er også den fornemmelse det giver at deltage i diskussionerne, hvor det er tydeligt at bevæggrundende ofte er politiske og også ofte drevet af et ideologisk "korstog" imod Microsoft. Jeg behøver vel ikke at nævne, at jeg ser det lidt anderledes. Jeg er pragmatiker af natur og det er vigtigere for mig at der er valgfrihed og at valget af dokumentstandard ikke kommer til at hæmme produktiviteten i den offentlige sektor, hvor jeg dagligt arbejder. Det er i øvrigt en holdning som jeg nu kan se jeg deler med IT-ordførerne i Folketinget. Når oDDF-fortalerne siger, at det vigtigste er at formatet opfylder alt i definitionen end at formatet er "spiseligt", bringer det minder frem fra tiden, hvor Linux var et relativt nyt fænomen. Dengang kunne man ofte høre Linux-brugere sige, at "ja, brugerfladen kan forbedres, det er svært at installere og indlæringskurven er lidt for stejl. Men Linux er meget mere stabil og så er det gratis". Til Linux-fortalernes ros er de blevet klogere (eller mere pragmatiske) - det er blot ærgeligt at vi nu igen skal spilde tid på den samme diskussion - blot nu med et nyt format, nemlig ODF.

Hvis du spørger mig, så er det ikke til diskussion at ODF ikke er modent nok til at kunne stå alene som eksklusivt dokumentformat i den offentlige, sektor ligesom det heller ikke er til diskussion, at OOXML er langt mere grundigt bearbejdet og langt mere gennemført end ODF. Ja, der er nogle usikkerheder omkring vedligeholdelse af formatet men teknisk set er der ikke rigtigt noget at rafle om. OOXML er ganske enkelt et bedre format. Når oODF-fortalerne alligevel negligerer disse ting og siger at "der vil naturligvis være en indkørselsfase med problemer" og "det er vigtigere at fravriste Microsoft deres monopol end sikre effektiviteten i den offentlige sektor", så kan jeg ikke lade være med at tænke på Grev Farquard fra DreamWorks-filmen "Shrek". Inden han sender en flok riddere afsted for at redde Prinsesse Fiona for ham (han tør jo ikke selv), siger han med megen empati: "Some of you may die, but that is a sacrifice I am willing to make". Ligeledes synes det at være åbenbart, at mange af oODF-fortalernes eneste fremtidige interaktion med ODF bliver deres installation af OpenOffice.org eller KOffice ... og kommer altså slet ikke til at arbejde konkret med formaterne i den offentlige sektor. De kommer altså ikke til at mærke problemer på egen krop.

Smile